Online Oyun Dragons WAR

M a H Ş e R

Bilgi

Hanlık heyeti

Kurallar
 
-Hanlığımıza aktif oyun süresi fazla olan , kendi leveline göre takım çalışmalarına uyum sağlayan , seviyeli ve saygı çerçevesinde oyun oynamayı becerebilen oyuncular alınacaktır.
-Hanlık olarak tek hedefimiz kaynaşmayı ve yardımlaşmayı arttırarak , oyuncuların güçlenmesini sağlayarak ; oyunda geçirilen zamanları zevkli hale getirebilmektir.Yardımlaşmaya açık olmayan oyuncular --Hanlık yönetimimizce sürekli gözetim altında tutulacaktır.
-Hanlık içinde Küfürleşme , argo konuşmalar , siyasi ve dini tartışmalar kesinlikle yasaktır. Bu gibi davranışlarda bulunanlar, yaptığı davranışa göre ; Hanlık sohbetinde saatlik , günlük susturulur veya handan uzaklaştırılır.
-Hanlığa gelen her oyuncu , diğer hanlık üyeleri veya oyuncularla kesinlikle karşılıklı küfürleşme içine girmeyeceğini taahhüt ederek girmiş olur. Yönetim ekibine bu gibi bir durum ss ile ispatlandığında hanlık üyesi leveline bakılmaksızın sorgusuz hanlıktan uzaklaştırılacaktır.
-Hanlık üyeleri kendilerine karşı yapılan küfür , argo konuşmaların ss lerini alarak hanlık yönetimine iletmekle mükellef olduğunu bilerek hana girmiş olur.Özelden atılan konuşma metinleri anlaşmazlık çözümünde ispatlayıcı veri olarak kabul edilemez.
-Hanlık içi rütbelendirme sistemimiz Yönetim ekibince yapılacak , hiç bir oyuncuya özel rütbe verilmeyecektir. Hanlığa gelen her oyuncu bunu bilerek katılım sağlamalıdır.
HANLIK YÖNETİM EKİBİ İŞLEYİŞİMİZ
LİDER
Hanlık Lideri en fazla sorumluluğa sahip olan ve kararlarda yönetim ekibinin görüş ve önerilerini alarak , Hanlığın gelişimi için en doğru kararları vermekle yükümlüdür.
YARDIMCI LİDER
*Oyuncuları Hanlığa davet eder.
*Hanlığa katılmak isteyen oyunculara Hanlık kurallarını okutarak , Hanlığa kabul eder.
*Hanlık içi üyelerin rütbelerini terfi ettirme veya düşürme yetkisine sahiptir.
*Yeni yardımcı lider terfi yetkisi vardır.
*Hanlık üyelerini Hanlıktan çıkartma yetkisine sahiptir.
*Bütün Hanlığa Han chatinden veya bildirimlerden mesaj gönderme yetkisine sahiptir.
HAZNEDAR
*Hanlık kasasından sorumlu tek oyuncudur.
*Hanlık kasası kurallarını yönetim ekibiyle paylaşarak, önerilerini alarak ; yürürlüğe koyma yetkisine sahiptir.
*Hanlık kasasına koyulan kuralları , hanlık üyelerin tümüne duyurmakla yükümlüdür.
*Hanlık vergi sistemini takip etmekle yükümlüdür.Vergisini ödemeyen oyunculara bildirim yapma hakkına sahiptir.
*Hanlık kasasına bırakılan ancak oyun içi yararı olmayacağını düşündüğü gereksiz nesneleri kasadan atma yetkisine sahiptir.
*Hanlık kasasında yer alan kaynak veya nesnelerin alımında , borçlanma ile alakalı oyun kuralları gereği foruma bildirmekle yükümlü tek kişidir.Kendisinin oyunda olmadığı acil durumlarda yetki Lider veya Yardımcı Liderdedir.
*Hanlık içi Kule Kaynaklarının dağıtımından sorumludur.
LEVEL SORUMLULARI (Yönetim Ekibinin kararlarında söz hakkı yoktur.)
*Hanlık içinde 1-4lv , 5-7lv , 8-10lv oyunculara 1'er sorumlu atanacaktır.
*Her levelin sorumlusu , Lider ve Yardımcı liderlerin gözetiminde olacaktır.
*Oyunculara kendi leveline göre ; Çarlarının gelişimiyle ilgili yükümlüdürler.
*Görev ve etkinliklerde yol gösterici olup, gerektiğinde görevlerle ilgili takımların kurulmasında ,kurulan takımların liderini belirlemekle yükümlüdür. Aynı zamanda instance takımlarının kurulmasını sağlayacaktır.
*Sorumlular Hanlık içi oyuncuların gelişimiyle ilgili Lidere ve Yardımcı Lidere gerekli hallerde bilgi vermekle yükümlüdür.
*Sorumlular yaptıkları görev gereği, hanlık içinde leveline göre , ejderha gücü iksiri ve fetihçi kaynağı alma dağılımında vb daha fazla hakka sahip olacaktır.
*Sorumlular level aldığında yerine bir başka sorumlu atama yetkisi Lider ve Yardımcı Liderdedir.
*Sorumlular hakkında yapılan şikayetleri değerlendirme yetkisi Lider ve Yardımcı Liderdedir.
M a H Ş e R Yönetim Ekibi.