Online Oyun Dragons WAR

Alamut

Bilgi

Hanlık heyeti

Kurallar
 


* Hanlık üyeleri oyun kurallarına harfiyen uymakla mükelleftir. Susma laneti dahil kural ihlallerinde süreklilik sağlayan oyuncular handan ihraç edilecektir.

* Hanlığımız sadece gözde oyunculardan oluşmaktadır. Bu yüzden giriş için mevcut üyeler arasından en az 2 kişinin referans olması gerekmektedir.

* Oyunda aktif olarak devam eden yada devam edecek olan her türlü etkinliğe (pvp, instanceler, iblis olayı vb...) katılım mecburidir. Mazeret bildirmeden katılım göstermeyen üyeler handan ihraç edilecektir.

* Alışverişlerde ve her türlü oyun faaliyetinde öncelik han üyelerine aittir. Ancak han üyeleri arasında ihtiyaç sahibi söz konusu değilse han dışından oyuncular ile alışveriş yada oyunda herhangi bir faaliyet gerçekleştirilebilir.

* Alışverişlerin hepsinde oyun kurallarında belirtilen maximum indirim oranları geçerlidir.

* Alamut oluşumunun her üyesi bunun bir oyun platformu olduğunun farkındadır. Lütfen sizlerde uygulayacağınız eylem, hal ve hareketlerinizde bunu unutmayınız.