Online Oyun Dragons WAR

Büyük Hunlar

Bilgi

Hanlık heyeti

Kurallar
 
Hanlık Lideri
  GoDFaTHeR [12] 
Hanlık seviyesi ve Rütbesi
 Büyük Hunlar  [15] 
Hanlık Değerlendirmesi
Değerlendirme adı Puanlamadaki değer Derecelendirme sırası
 Onur 163845902 1. sıra
 Tecrübe 307420471 1. sıra
 İtibar 64050 1. sıra
Hediyeler
Müttefikler
 A T E Ş
 AvP
 Büyük Hunlar
Haber №1
BÜYÜK HUNLAR KİMDİR...

************************************************** **********
Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar, Sarmatlar ve İskitler ve göçebe Çinliler[kaynak belirtilmeli]le birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren Asyalı birçok etnik gruptan meydana gelmiştir. Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Büyük Hun İmparatorluğu'nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir.

************************************************** **********
Haber №2
Büyük Hunlar kalesi : meydan iç kalenin sol tarafı iç kalenin doğu duvarı toprak kulesi...
Haber №3
* Han üyelerimizden herhangi birine zarar verildiği taktirde; zarar veren kişi, misli ile karşılığını alacağından hiç şüphesi olmasın!

* Sizlerden gelen şikayet ve önerileriniz dikkate alınacaktır .

* Han alımları için ilk görüşmeniz gereken kişi GoDFaTHeR , oyunda değilse hanlığın üyeleriyle görüşebilirsiniz.

* Bir süre 3-4-5 Seviye alımlar yapmıyoruz.

* Alım için size Referans olacak birini bulmanız size öncelik tanımamıza neden olabilir.

* Yaş ve İteme önem veriyoruz.

-------------