Online Oyun Dragons WAR

İnsan Muhafızlar Birliği

Arma

Haberler

Üyeler

Kurallar
 
Oyun Kurallarına göre aşağıdakiler yasaklanmıştır ;

• Pushing : Bir karakterin özelliklerini geliştirmek amaçlı ikinci bir karakterin kullanılması, karşılığı verilmeden veya düşük bir karşılık verilerek hizmet ya da eşya sağlanması yasaktır.

• İkinci bir oyun karakterinin açılması : Oyunculara, insan ırkında ve magron ırkında olmak üzere birer tane hesap açmalarına izin verilmiştir. Bu karakterlerin birbirleriyle etkileşimde olmaları, aynı savaşta bulunmaları, kazanç elde etme, gelişme amaçlı kullanılmaları, karşı ırkla olan sohbet engelini aşma amaçlı kullanılması (dövüş ve dövüş alanlarına davet, karşı ırktaki oyuncuyu tenkit vb.) yasaktır.

• Karakterin kullanıma kapatılması nedeniyle yeni bir oyun karakterinin açılması : Sunucuda ceza almış ya da yasaklanmış oyuncuların bir başka hesap altında oyuna devam etmeleri yasaktır. Yönetim cezalı veya yasaklı oyuncularla bağlantı içindeki hesaplara; mevcut ceza, kredi veya oyunculara olan borçlarını yönlendirme hakkını saklı tutar.

• İkinci bir oyun karakterinin ticari amaçlarla kullanılması : İkinci bir oyun karakterinin ticari amaçlarla kullanılması oyun kurallarına aykırıdır. Bu kurala, geri dönüş madalyonlarının kullanılması, ikinci oyun karakterinin belli bir bölgede kontrol amaçlı tutulması ve forumda ve/veya sohbet kanalında alınan cezalardan kurtulmak amacıyla yeni bir hesabın açılıp bu hesap ile forumun ve sohbet kanalının kullanılması dahildir.

• Aşağıdaki eylemler yasaktır :
1. Bir eşya satın almak veya satmak amacıyla diğer oyuncuları dolandırmak
2. Alışveriş yapılan kişilere, bir nesnenin durumu ya da özellikleri hakkında yanlış bilgi vermek
3. Muhafızlar ve yöneticilerden bilgi saklamak, onları kandırmak ve yanlış yönlendirmek
4. Oyun yöneticilerinin adlarını kullanarak dolandırıcılık yapmak
5. Kanıtları değiştirmek

• Harici Programlar : Oyun karakterine avantaj sağlamak ya da diğer oyunculara dezavantaj yaratmak amacıyla hileler, botlar gibi yabancı programların kullanımı yasaktır.

• Geçersiz Rumuzlar : Herhangi bir şekilde politik amaçlar, aşağılayıcı terimler, ırkçı ve ayrımcı imalar içeren, cinsel içerikli ya da başka bir internet sayfasının ismini taşıyan kullanıcı adlarının (rumuz) kullanımı yasaktır. Yöneticilerin, muhafızların veya mentorların rumuzlarına benzer kullanıcı isimlerinin kullanımı yasaktır.
1. Kullanıcı adı seçerken sadece Latin alfabesi harfleri kullanılabilir. Bu kurallara uymayan tüm kullanıcı adları geçersiz sayılır.

• Feo dünyası kurucuları, oyun yönetimi, mentorlar ve muhafızlar hakkında bir temele dayanmayan eleştiriler yaparak onları küçük düşürmeye çalışmak.

• Sohbet ve forum kurallarını ihlal etmek ya da sürekli olarak kötüye kullanmak yasaktır.

• Oyun içindeki program hatalarını (bug) yarar getirecek şekilde kullanmak ve bu hataları yönetime bildirmek yerine diğer üçüncü şahıslara iletmek, onların da bu hatalardan yararlanmalarını sağlamak yasaktır. Bu tarz hataların oyun yönetiminden gizlenmesi yasaktır.

• Oyuna bağlı yazılım ve telif ve diğer haklarla koruma altına alınmış her tür malzemenin mülk sahibinin ya da yasal hak sahibinin izni olmaksızın kullanılması, kısmen ya da tamamen gönderilmesi, üçüncü kişilere iletilmesi ve herhangi bir yolla yayılması yasaktır.

• Oyun içerisinde, reşit olmayan oyuncular için sakınca doğurabilecek cinsel içerikli (hangi tarzda olursa olsun ) terimler kullanmak yasaktır.

• Üçüncü kişileri, bağımlılık yapıcı maddeleri yaymak, terörist eylemlere ve kanunla seçilmiş hükümetleri devirmeye yöneltmek, her tür pornografi ya da cinsiyet, ırk, yaş, din ayrımı ve her türden ayrımcılık yapmak gibi yürürlükte olan kanunlara aykırı davranışlarda bulunmaya teşvik edici eylemler içinde olmak yasaktır.

• Oyuncunun kendi oyun karakterinin giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) parasız , oyun parası karşılığında ya da gerçek para karşılığında başkasına vermesi/satması yasaktır. Üçüncü kişilerin kayıtlı bir oyun karakteri ile oynamalarına izin vermek yasaktır. Bu madde dahilinde şifre paylaşımı, diğer oyuncularla giriş bilgilerinin paylaşılması yasaktır.

• Dövüş alanlarında (Arena, Kristal Mağaraları, Mabet, vb.) oyun karakterlerinin bir dövüşün gidişatı ve sonucu hakkında anlaşmaları yasaktır. Bunlar pushing olarak değerlendirilir. Bu duruma, birbirine karşı dövüşen takımlardan hangi takımın galip geleceğinin ya da mağlup olacağının önceden kararlaştırılması dahildir. Ancak, bir takımın kendi içinde savaş taktiği konusunda önceden konuşması ve taktik belirlemesi oyun kuralları dahilindedir.

• PvP etkinliklerine ve Dövüş Alanlarına "çıplak", yani dövüşe uygun olmayan zırhla katılmak (buna sadece bir veya iki zırh parçası ile katılmak da dahildir) yasaktır.

Bu ve yukarıda belirtilen diğer oyun kurallarına uymayan oyuncuların (kullanıcıların), oyun ve proje hizmetleri ile bağlantılı olan her türlü hizmete erişimleri, anında ve önceden duyurulmaksızın kapatılabilir, sınırlandırılabilir ya da başka koşullara tabi tutulabilir.

Oyun hizmetleri, oyuncu (kullanıcı) tarafından zorlama olmaksızın ve “var olan” kuralı çerçevesinde kabul edilir. Bu, oyuncunun, oyun hizmetlerini kabul etmesi veya etmemesi sonucunda meydana gelebilecek her türlü zarardan oyun yöneticilerinin sorumlu tutulamayacakları anlamına gelir.