Sulfiyus
Habu kabilesi tarafından eski hava tanrılarına koruma ve nimet alma ümidiyle hediye vermek amacıyla yapılan sunak.