Bilgin Pavlo
Ülkenin en yaşlı insanıdır, Köy Bilginin danışmanı, kutsal yazıların ve vasiyetlerin koruyucusudur; öğrenerek, düşünerek ve tecrübesiyle hayat ve ruh esasına ulaşmıştır.