Nöbetçi Rutendam
Fray-Gal adasında bulunan Kuzey nöbet kulesinin nöbetçisidir. Her zaman nöbet yerindedir, dikkatlidir, gözü keskindir, Kaos köleleri saldırısından toprakları korumaktadır.