Köy Bilgini Volody
Magronlar aksakalı Volody ünlü bir savaşçıyken bir dövüş esnasında ağır yaranlanmış ve o günden bu yana savaşlara katılamamıştır. ancak tecrübeleri nedeniyle İhtiyar heyetine kabul edilmiş ve Sartnog Şehri yönetici olarak göreve alınmıştır.