Arama

Efsanevi Şahıslar
Olaylar
Evcil Hayvanlar
Takımlar
Satranç Taşları Kitabı
Malikane
Hayran Köşesi
Hanlık Malikanesi
Savaş Alanları
Elt Zarı Tarifleri

PUSULA

 

~Tarife gitmek için tıklayın~

Hayat İksirleri

Dev İksirleri

Vampir İksirleri

Güç İksirleri

Meslek Dönüşüm

Kan İksirleri

Rüzgar İksirleri

Ruh İksirleri

Arkatlar

Mana İksirleri

Öfke İksirleri

Atşa İksirleri

Bilgelik İksirleri

Seçkin İksirler

Cesaret İksiri (Kendi aralarında)

Dinlenme İksirleri

Cesaret İksirleri

Dönüşüm İksirleri

Şifa Tomarları

Kriptolar

Korvus Görev-Kendisi

Bayram Şerbetleri

Yemekler

Zehirleme Tomarları

Zincirleme Zehirleme Tomarları

İntikam Tomarları

Taş Deri Tomarları

Mana Tomarları

Kara büyücü madalyonları

Anti Kaos Tomarları

Kırmızı İksirler

Ejderha Gücü İksirleri

Yıkım Madalyonları

Morok Oluşturucular

Uyum Muskaları

Okçu Jetonları

İntikam Tozları

Zayıflık Tozları

Buz Heykelleri

Dönüşüm Tozları

Küçük Tecrübe Esansları

Orta Boy Tecrübe Esansları

Büyük Boy Tecrübe Esansları

Kemikler

Kemerler

Bodurların Taşları

Bodurların Taşları(Küçültme)

Eldiv,Krofdor ürünleri

Hız İksirleri

El yazmaları

Deri ve Metal

Yemler

Tararikonlar

Oklar

İnciler

Orblar

Efril

Çizme

Kara Büyü Çiçekleri

Kar Yığını

Enerji İçecekleri

Çeşitli Dönüşümler

 
 

Hayat İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

3

=

1

 
 

Dev İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

5

=

1

1 1 1

=

1

11

=

1

 
 

Vampir İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

3

=

1

4

=

1

 
 

Güç İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

3

=

1

5

=

1

 
 

Kan İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

1

2

=

1

2

=

1

4

=

1

 
 

Rüzgar İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

1

2

=

1

2

=

1

2 1

=

1

 
 

Ruh İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

2

3

=

2

 
 

Mana İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

2

3

=

2

3

=

2

 
 

Öfke İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

2

3

=

2

 
 

Dinlenme İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2 2

=

1

2 2

=

1

3 1

=

1

3 3

=

1

 
 

Cesaret İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2 1

=

1

2 1

=

1

2 1

=

1

3
1

=

1

 
 

Dönüşüm İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

1 1

=

1

5 1

=

1

1 1

=

1

 
 

Şifa Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

5

=

1

1 1

=

1

1 1 1

=

3

 
 

Zehirleme Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

1 1

=

1

1 1 1

=

3

 
 

Zincirleme Zehirleme Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

1 1

=

19

1 1

=

19

1 1

=

19

1 1

=

19

 
 

İntikam Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

3

=

1

5

=

1

 
 

Taş Deri Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

1

2

=

1

2

=

1

 
 

Mana Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

2

3

=

2

 
 

Anti Kaos Tomarları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

5 1

=

5

5 1

=

5

 
 

Kırmızı İksirler

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2 1

=

1

1 10

=

1

1 10

=

1

1 25

=

1

1 25

=

1

1 60

=

1

1 60

=

1

 
 

Ejderha Gücü İksirleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

2

=

1

 
 

Yıkım Madalyonları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

1

2

=

1

2

=

1

2 1

=

2

 
 

Oluşturucular

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

3

=

1

3

=

1

3

=

1

3

=

1

3

=

1

3

=

1

 
 

Uyum Muskası

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2 5

=

2

 
 

İntikam Tozları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

3

=

1

5

=

2

 
 

Zayıflık Tozları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

3

=

1

5

=

2

 
 

Dönüşüm Tozları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

1 1

=

1

 
 

Küçük Tecrübe Esansları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

5

=

1

2

=

1

5

=

1

 
 

Orta Boy Tecrübe Esansları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

3

=

1

5

=

1

2

=

1

 
 

Büyük Boy Tecrübe Esansları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

3

=

1

5

=

1

2

=

1

 
 

Kemikler

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

5

=

1

 
 

Bodurların Sihirli Taşları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

2

=

1

2

=

1

2

=

1

5

=

1

 
 

Bodurların Sihirli Taşları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

1 5

=

2

1 5

=

2

1 5

=

2

1 5

=

2

1 5

=

2

1 5

=

2

1 5

=

2

1 5

=

2

 
 

Eldiv ve Krofdor Tarifleri

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

1 3

=

1

1 3

=

1

1 5

=

1

1 5

=

1

 
 

El Yazmaları

 

Hammadde

 

Oluşan Madde

1 1

=

1

1 1

=

1

1 1

=

1

1 3

=

2

1 1

=

2

1 1

=

2