Dragons War Oyunun Hüküm ve Şartları

Giriş

 1. “Biz”, yani Dragons War. Size internet ortamında çeşitli oyunlar ve bunlara bağlı olan hizmetler sunuyoruz.
 2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde (bundan sonra "KS" olarak anılacaktır) "Oyunlar" veya "Hizmetler" olarak geçen ifadeler, bizim oyunlarımız ve hizmetlerimiz için kullanılacaktır. Dragons War kullanıcıları ve oyunlara ve hizmetlere katılanlar aşağıda "Kullanıcılar" olarak anılacaktır.
 3. Oyunlara katılmak ve hizmetlerden yararlanmak için ilk önce kaydolmanız gerekmektedir. Bu kayıt işlemi, bir hesap oluşturarak yapılmaktadır.

Detaylar

Madde 1

Bu KS'nin Uygulama Alanı

 1. Bu KS, Dragons War, oyunların ve bizim Dragons War ve/veya oyunlar ile ilgili verdiğimiz hizmetlerin kullanımını düzenler. Bu KS, üçüncü şahısların verdiği hizmetler ile ilgili (internet erişimi de dahil) oluşabilecek soruları kapsamamaktadır.
 2. Dragons War, oyunlar ve hizmetler, internet erişimi olan kişisel bir bilgisayardan kullanılabilir. Bunların kullanımı internet erişimi olan diğer cihazlar üzerinden gerçekleşiyorsa, işlev kapsamı ve/veya grafikler sınırlandırılmış olabilir.
 3. Size veya diğer kullanıcılara ait olası diğer KS geçerliliği işbu madde ile bilhassa reddedilmektedir. Size veya diğer kullanıcılara ait olası diğer KS ancak yazılı onayımız ile birlikte sözleşmeye dahil olacaktır.
 4. Bu KS’yi kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.

Madde 2

Kullanım hakkı

 1. Oyunlarımızın ve/veya hizmetlerimizin kullanımı sadece eğlence amaçlıdır. Oyunların ve hizmetlerin iş için veya diğer ticari amaçlarla kullanımı yasaktır.
 2. Kullanım için kayıt tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmanız veya kanuni temsilcinizin kullanım için rıza göstermiş olması gerekir. Bazı oyunların kuralları gereği, belirli bir yaşın altındaki kişiler, kanuni temsilcilerinin rızası olmasına rağmen ilgili oyunu oynayamazlar. Bu yüzden oynamadan önce oyun kurallarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.
 3. Oyunlara ve/veya hizmetlere kayıt olmakla a) reşit ve hukuki işlem yapmaya ehliyetli olduğunuzu veya b) henüz reşit olmadığınız takdirde, kanuni temsilcinizin rızasının mevcut olduğunu taahhüt etmiş oluyorsunuz.
 4. Şayet henüz reşit değilseniz, kullanıma başlamadan önce talebimiz üzerine yazılı veya e-posta yoluyla kanuni temsilcinizin rıza beyanını gönderme mecburiyetindesiniz.

Madde 3

Sözleşme İçeriği ve Hizmet Kapsamı

 1. Size, mevcut teknik ve işletmesel imkanlar çerçevesinde tarafımızca internet ortamında sunulan oyunları ve hizmetleri kullanma imkanını sunuyoruz. Oyunlara katılım sadece eğlence amaçlıdır. Maddi amaçlarla kullanılması yasaktır.
 2. Bazı oyunlarda, oyun içi ödemeleri gerçekleştirebilmenize aracı olan hizmetler ("oyun parası") sunabiliriz. Lütfen dikkate alınız: Oyun parası bir oyun aracıdır, gerçek para değildir. Oyun parasını gerçek para ile değiştirmeye yönelik her türlü ticaret veya değişim kesinlikle yasaktır. Oyun parasını gerçek para ile değiştirmeye yönelik her türlü hareket için sorumluluk almadığımızı özellikle belirtiriz.
 3. Lütfen unutmayınız ki, oyun dünyasında kazanılan veya ele geçirilen görsel mallar, hukuki anlamda bir "eşya" veya "sahip olunan bir mülkiyet" değildir. Bunlar, sadece ilgili oyunun bir özelliğidir. Görsel malları "satın aldığınızda" bu malın "sahibi" olmuyorsunuz. Oyunda kullanılan terimler başka bir duruma işaret etse bile biz size sadece oyun esnasında bu özelliği kullanma imkanını vermekteyiz. Her türlü anlaşmanın ve bizim haklarımızın dışında bu lisans, sizinle yaptığımız sözleşme sona erdiğinde veya feshedildiğinde sona erecektir. Özellikle aksine karar verilmediği sürece, alınan mallar ve mevcut oyun parası geçersiz olur.
 4. Kullanılan kelimelerden veya bağlamdan aksi anlaşılmadığı sürece, görsel malların ve oyun parasının devredilmesi ile ilgili "satmak" tanımı, "oyun parası, sanal mallar, eşyalar veya diğer içeriklerin kullanımına ilişkin lisans hakkının tarafınıza devri" anlamına gelir; bunun için karşı edimde bulunmak gereklidir ve bu durumda KS'ye uyulur. Buna göre "satın almak", "doldurmak", veya "yüklemek" şu şekilde anlaşılmalıdır; "Para biriminin, görsel malların, eşyaların veya diğer içeriklerin kullanımı için size bir lisans verilmiştir, bunun için sizden bir karşı edim istenmektedir, bu lisans tamamen bu KS'ye tabidir". "Alıcı", "Satıcı", "Satış" ve "Satın alma" ve benzer terimlerin de anlamı buna göre yorumlanmalıdır.
 5. Oyunları ancak bir müşteri hesabı ("Account") açtıktan sonra kullanabilirsiniz (bkz Madde 4). Oyunların ve hizmetlerin kullanımı temel olarak ücretsizdir. Ücretli premium nesneler, premium fonksiyonlar, premium özellikler ve premium hizmetler hakkında lütfen Madde 13'e bakınız.
 6. Size senelik ortalamada oyunların ve hizmetlerin %90'lık (yüzde doksanlık) bir erişilebilirliğini garanti etmekteyiz. Çevrim içi oyun sunucusuna teknik sorunlar veya diğer sorunlardan dolayı, bizim sorumluluğumuzda olmaksızın (örneğin doğal felaketler, üçüncü şahısların sorumluluğu) erişilemediği zamanlar ve düzenli bakım çalışmalarının yapıldığı zamanlar bunun dışında tutulur. Oyun ve hizmet erişimlerinin kasıttan veya ağır ihmalden dolayı engellenmesi durumunda sorumluluğumuz saklı kalmaktadır. Ağ işletiminin güvenliği, ağ entegrasyonunun korunması ve özellikle ağda, yazılımda veya kaydedilmiş verilerde oluşabilecek ağır hasarların önlenmesi için gerektiğinde, oyunlara veya hizmetlere erişimi sınırlandırma hakkını saklı tutarız.
 7. Size, oyunlara katılmanız ve hizmetlerden faydalanmanız için, oyunların veya hizmetlerin URL'leri üzerinden katılım için gerekli olan formları çevirim içi yayınlamaktayız.
 8. Bir hesap oluşturmak veya Dragons War üzerinden olası içerikleri yayınlamak konusunda herhangi bir hak talep edemezsiniz.

Madde 4

Kayıt İşlemi ve Hesaplar

 1. Oyunlara katılmak ve hizmetlerden faydalanmak için önce kayıt olmanız gerekir.
 2. Kayıt olmak için bir hesap açılmasına yönelik başvuruda bulunmanız gerekir. Bunun için başvuru formunu doldurup gerekli bilgileri girmelisiniz. Kurallara uygun şekilde kaydolmanız için, başvuru formunun "zorunlu" diye işaretlenen tüm metin kutularını tamamen doldurmalısınız. Tüm bilgiler yani hem zorunlu bilgiler, hem de kendi isteğiniz ile verdiğiniz bilgiler doğru olmalıdır.
 3. Oyunlara katılma ve hizmetlerden faydalanma konusunda sizinle yapacağımız sözleşme, hesabın oluşturulması için yapılan başvurunun tarafımızca onaylanmasının ardından gerçekleşir.
 4. Hesabın oluşturulması için yapılan başvurunun tarafımıza ulaştığının onayını, elektronik yolla tarafınızdan bildirilmiş olan e-posta adresine göndereceğiz.
 5. Oyun kurallarında, her oyuna sadece tek hesapla katılmanızın öngörüldüğünü belirtme hakkımızı saklı tutuyoruz ("Çoklu hesapların yasaklanması"). Birkaç hesap açabileceğiniz oyunlarda da bu hesapların birbirleri ile bağlantılı olmaları veya diğer bir şekilde birlikte hareket etmeleri yasaktır ("Pushing yasağı"). Özellikle hesaplardan birinin, diğer bir hesabınıza avantaj sağlaması için kullanılması kesinlikle yasaktır. Özellikle belirtmek isteriz ki, Çoklu hesap yasağına ve/veya Pushing yasağına karşı gelinmesi halinde anında oyundan men edilebilirsiniz (bkz aşağıda Madde 16).
 6. Hesabınızın üçüncü şahıslara devredilmesi yasaktır.

Madde 5

Fesih Hakkı

Bir kullanım sözleşmesinin oluşturulması veya premium hizmetlerin alınması için yaptığınız beyandan bir aylık süre boyunca, sebep belirtmeksizin, yazılı şekilde (örneğin mektup, faks, e-posta) fesih hakkınızı kullanabilirsiniz.

Feshin Sonuçları

Geçerli bir fesih durumunda her iki tarafın aldığı edinimler ve icabında faydalanılan kullanımlar iade edilmelidir. Bunun anlamı şudur; kullanıcı şayet fesih bildiriminden önce bazı haklardan faydalanmış ise, ödenmiş olan ücretler icabında tamamen iade edilmeyebilir.

Kullanıcı şayet aldığı edinimlerin tamamını veya bir kısmını iade edemiyor veya ancak bozulmuş durumda iade edebiliyorsa, Dragonswar.’ne icabında bu çerçevede değer tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bu, sanal malların devredilmesi sırasında, mallar hasar görmüşse ve kişinin malları satın alırken dükkandaki durumlarına tekrar bakılmasını gerektirecek bir durum varsa geçerli değildir. Sanal değerlerin kullanımına izin verilmesi durumunda kullanıcı, aldığı edinimleri medeni kanunun ilkelerine, örneğin doğruluk ve dürüstlük ve haksız kazanım ile ilgili olanlara, aykırı olarak kullanmışsa, bir tazminat zorunluluğu meydana gelebilir. Bunun dışında, kullanıcı görsel malları kendi malı gibi kullanmayıp onların değerini azaltacak her türlü hareketten kaçınarak tazminat zorunluluğunu önleyebilir.

Yapılmış ödemelerin iadeleri 7 gün içinde yapılmış olmalıdır. Bu süre kullanıcı için fesih bildirimini gönderdiği gün, Dragonswar. için ise bildirimi aldığı gün başlamaktadır.

Fesih Hakkının Süre Bitiminden Önce Sona Ermesi ve Hariç Bırakılması

Dragonswar'nin sunduğu hizmetler söz konusu olmak şartıyla, kullanıcının fesih hakkını kullanmadan önce bilhassa talep etmesi üzerine sözleşme iki taraflı olarak yerine getirilmiş sayılıyorsa, fesih hakkı süre bitiminden önce sona erer. Kullanıcı şayet oyunu veya Yüksek kalite hizmetlerini alıp faydalandıysa ve ödemenin tamamını yaptıysa bu durumun mevcut olduğu varsayılmaktadır.

Fesih hakkı bildiriminin sonu

Madde 6

Oyunların ve Hizmetlerin Kullanımı ve Değiştirilmesi, Yetkilendirilmemiş Betiklerin Yasaklanması

 1. Bir hesap oluşturduktan sonra, Dragons War veya söz konusu oyunun internet sayfasını açıp, gerekirse istemciyi çalıştırıp giriş yaparak oyuna ve/veya hizmete katılabilirsiniz.
 2. Oyun ve hizmetleri sadece bir internet tarayıcısı veya tarafımızdan özel olarak kullanıma sunulan oyun yazılımları ("istemci") ile kullanabilirsiniz ("Yetkilendirilmemiş betimlerin yasaklanması"). Özellikle sunucuya gereğinden fazla yüklenen programların kullanımı kesinlikle yasaktır. Aynı yasak oyunların veya oyunlardaki bazı fonksiyonların sistematik veya otomatik kullanımını mümkün kılan yazılımların kullanımı (Bot, Makro), oyunların, oyun birimlerin veya içeriklerin reprodüksiyonu veya değerlendirilmesi için geçerlidir. (bkz Madde 11).
 3. Oyunların ve hizmetlerin sizin için ve Dragons War'in mümkün olduğu kadar çok sayıda başka kullanıcısı için uzun süreli bir eğlence aracı olması hedeflenmektedir. Bu yüzden oyunlar ve hizmetler sürekli güncellenir, uyarlanır, genişletilir ve değiştirilir. Bu yüzden size verilen kullanım hakkı o anda güncel olan oyunları ve hizmetleri kapsamaktadır. Lütfen şunu dikkate alınız: Oyunların ve/veya hizmetlerin sözleşme tarihindeki sürümünde kullanılmasını veya herhangi bir eski durumuna döndürülmesini talep etme hakkınız yoktur. Bu yüzden, oyunlardaki veya hizmetlerdeki değişikliklerin, oyun parası veya premium hizmetlerin (bkz Madde 13) kullanım imkanlarının da değişmesine yol açabileceğini kabul etmiş olursunuz.
 4. Biz, oyun ve/veya hizmet faaliyetlerini her zaman ve sebep belirtmeksizin durdurma hakkımızı saklı tutarız. Bu durumda talebiniz üzerine önceden ödemiş olabileceğiniz meblağların (örneğin belirli nesnelerin kullanımı için) tarafımızdan işletilen diğer oyunlar ve/veya hizmetlerde kullanılmak üzere ilgili hesaba devredilmesini veya size geri iade edilmesini talep edebilirsiniz. Bu KS’de özellikle belirtilmediği takdirde başka hak edişler olamaz. Kullanılamayan oyunlar ve/veya hizmetlerin sözleşmelerini süresiz feshetme hakkınız bundan etkilenmeyip saklı kalmaktadır.

Madde 7

Sorumluluklar ve Yükümlülükler

 1. Bize karşı ana sorumluluğunuz, premium hizmetlerin alımı içim öngörülen ödemeyi ödemenizdir (Madde 13). Diğer bir sorumluluğunuz ise sözleşme yapıldığında veya sözleşme ilişkisinin devamında bize verdiğiniz bilgilerin doğru ve tam olmasıdır. Bu bağlamda, verdiğiniz kişisel bilgilerin ve belirttiğiniz diğer sözleşmesel durumların (özellikle banka bilgileri ve kredi kartı numarası) tam ve doğru olduğunu teyit etmektesiniz. Bilgilerin değişmesi durumunda bize hemen bilgi vermeyi taahhüt etmektesiniz; tarafımızdan bu konu ile ilgili yöneltilen talepler üzerine bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme mecburiyetindesiniz. Oyun kurallarına uymak zorundasınız. İhtarımıza rağmen oyun kurallarını birden fazla kez ihlal etmeniz durumunda, sözleşme kapsamını ve tedarikleri derhal ve süre belirtmeksizin dondurma ve sözleşmeyi iptal etme hakkına sahibiz.
 2. Oyunlar ve hizmetlerin oyun kılavuzları ve oyun kuralları Dragons War veya oyunun internet sayfasında yayınlanmaktadır. Oyun dünyalarında sayısız başka kullanıcı ile beraber oynadığınızın ve Dragons War ve hizmetler üzerinden çeşitli kullanıcılar ile iletişim halinde olduğunuzun farkındasınız. Huzurlu bir ortak oyun ortamını yaratmak amacıyla kuralların dikkate alması mecburidir. Katılımınız ile oyun kurallarının ve hizmetlere katılım şartlarının geçerli olduğunu kabul etmektesiniz. Bunun dışında da oyun ve hizmet faaliyetlerini ve huzurlu bir ortak oyun ortamını bozacak her türlü davranıştan uzak duracağınızı kabul etmektesiniz.
 3. Oyunlarda ve hizmetler aracılığı ile yayınladığınız bilgileri dikkatlice seçmek mecburiyetindesiniz. Bu yüzden hizmetler çerçevesinde reklam, siyaset, din, hakaret, rahatsızlık verici, şiddet, cinsellik veya pornografi içerikli (örneğin resimler, video kayıtları, linkler, isimler, kelimeler) ve diğer ahlak açısından kabul edilemeyecek veya ayıp, özellikle ırkçı veya aşırı sol ve sağ görüşlü içerikler, kişiler veya sunumlar yayınlamanız yasaktır. Bunun dışında telif hakları korunmuş olan terimler, isimler, resimler, video kayıtları, müzik parçaları, oyunlar veya başka malzemeler kullanmayacağınızı da taahhüt etmektesiniz. Şüphe halinde tarafımızca ihtar edilen içerikleri derhal kaldırmalısınız. Ayrıca bunları kendimiz de kaldırma hakkına sahibiz. Her zaman gençliği koruma yasası, veri koruma yasası, manevi kişilik koruma yasası, hakarete uğrama kuralları, telif hakları, marka hakları vb. ile ilgili her türlü kanuni hüküm ve yönetmeliğe uymayı kabul etmektesiniz.
 4. Oyunları, hizmetleri veya Dragons War'i ticari ve hukuka aykırı amaçlarla kullanma yetkiniz yoktur. Kurallara uymaya mecbursunuz.

Bildirilen bu mecburiyetlere karşı kusurlu aykırı davranışlar bize, tarafınızda bu mecburiyetlere karşı gelerek yayınlanan bilgileri silme veya ilgili davranışları engelleme hakkını vermektedir. Özellikle elimizde bu KS’ye, oyun veya hizmet kurallarına veya kanunlara aykırı bir davranışa yönelik kanıtlar varsa, bu hakkımızı kullanabiliriz.

Bunun dışında ilgili hizmetleri gelecekte kullanmanızı men etme ve ihtara rağmen mevcut kuralları birden fazla ihlal etmeniz halinde süresiz olarak hesabınızı iptal etme hakkına sahibiz. Tarafımızca başka hakların talep edilmesi, özellikle tazminat hakkımız saklıdır.

 1. Üçüncü şahısların veya diğer kullanıcıların hizmetleri kusurlu kullanımlarından (örneğin Madde 7 Fıkra 3'te bahsedilen türde içeriklerin dağıtımı ve gönderimi) haberdar olduğunuz takdirde bize bilgi vermelisiniz. Daha etkin bir müdahaleyi sağlamak açısından bu bildirimi yazılı şekilde (örneğin e-posta yoluyla) yapmanızı rica ederiz.

Madde 8

Yayınlanan İçerikler için Telif Hakları ve Hukuki Sorumluluk

 1. Tarafınızdan Dragons War internet sitesinde yayınlanan bilgilerin internet üzerinden üçüncü şahıslar tarafından görülebileceğinin farkındasınız. Bilgileri yayınlamakla bu durumu kabul etmiş oluyorsunuz.
 2. Tarafınızdan internete konulup Dragons War internet sitesinde yayınlayıp kullanıma açtığınız veya diğer kullanıcılar ile değiştiğiniz metinlerden, dosyalardan, resimlerden, video kayıtlarından, seslerden, müzik eserlerinden, telif hakları bulunan eserlerden ve diğer malzemelerden, bilgilerden vb. (aşağıda "yayınlanan içerikler" olarak anılacaktır) siz sorumlusunuz. Biz bu içerikleri sahiplenmemekte ve onaylamamaktayız.
 3. Dragons War internet sitesine konulan bilgileri kontrol etme imkanımız bulunmamaktadır. İçeriklerin ve yayınların denetimi tarafımızdan yapılmamaktadır. Ancak hukuka aykırı içerikler hakkında bilgi sahibi olur veya bu bilgi bize ulaştırılırsa, bunları derhal sileriz. İçerikler için mesuliyet kabul etmemekteyiz, özellikle bunların doğruluğu, eksikliği veya güvenilirliği konusunda mesuliyet kabul etmemekteyiz.

Madde 9

Kusurdan Doğan Hak ve Kusur Bildirimi

 1. Size oyunlara ve hizmetlere mevcut şekillerinde erişim imkanını vermekteyiz (Madde 6 Fıkra 3). Oyunun veya hizmetin belirli bir sürümünü ve fonksiyon kapsamının korunmasını veya tekrardan oluşturulmasını talep etme hakkınız yoktur. Tarafımızdan sunulan oyunların ve hizmetlerin her yazılımda olduğu gibi tamamen hatasız olamayacağının farkındasınız. Dolayısıyla oyunlar veya hizmetler ancak oynanabilirlikleri veya kullanımları ağır ve kalıcı olarak bozulmuş ise, kusurlu sayılırlar.
 2. Bir olasılıkla tarafımızdan sunulan oyunlarda, hizmetlerde veya diğer özelliklerde meydana gelebilecek kusurları etkili bir şekilde belgeleyip ve özellikle verilmiş hata bildirimleri ile birlikte bize bildirmelisiniz. Olası bir hatayı bildirmeden önce oyun veya hizmet rehberini ve gerekirse problemleri gidermek amacıyla tarafımızdan sunulan diğer yardım araçlarını (özellikle sık sorulan soruların listeleri ve problemlerle ilgili tartışma forumları) kullanmalısınız. Olası bir hatanın giderilmesinde bize elinizden geldiği kadar yardımcı olmalısınız.
 3. Bir kusuru keşfettiğinizde bu kusuru bize derhal bildirmelisiniz. Görsel nesnelerde açıkça belli olan kusurlar varsa bu kusurlar malı teslim aldıktan iki hafta içerisinde bize bildirilmelidir. Süre bitiminden önce göndermiş olmanız veya kusuru bildirmiş olmanız yeterlidir. Süre şayet herhangi bir kusur bildirimi olmaksızın bitmiş ise bundan sonra bir kusur tazminatının alınması mümkün değildir. Kanıt olması açısından, bize gönderdiğiniz tüm kusur bildirimlerini yazılı şekilde (örneğin faks, mektup veya e-posta ile) yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
 4. Dış etkenler, kendi kullanım hatalarınız, doğal felaketler veya tarafımızdan yapılmamış olan değişiklikler veya manipülasyonlardan dolayı meydana gelen kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
 5. Hukuki anlamda herhangi bir garanti üstlenmemekteyiz.

Madde 10

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Linkler

 1. Dragons War hizmetleri ücretsiz olarak sunduğu takdirde, ağır ihmalden doğan veya kasıtlı olarak meydana getirilen hasarların dışında hiçbir kusurdan dolayı mesuliyet kabul etmez. Hayatı, bedeni veya sağlığı tehlikeye atan durumlarda üstlenilen mesuliyet veya Dragons War’in özellikle garanti üstlendiği durumlar bunun dışında kalır. Dragons War, yaptığı danışmanlıktan ancak, bu danışmanlık, oyunlar, hizmetler veya Dragons War ile ilgili olduğu takdirde mesuldür.
 2. Dragons War sunduğu hizmetler için bir ödeme talep ettiği hallerde, kasıtlı ve ağır ihmal içeren durumlarda sınırsız mesuliyet üstlenir. Hafif ihmal içeren durumlarda Dragons War ancak önemli sözleşme sorumlulukları veya bir garantinin ihlal edildiği durumlarda mesuliyet kabul eder. Yargının asli sorumluluklar olarak da tanımladığı önemli sözleşme sorumlulukları, sözleşmenin usulünce yerine getirilmesini mümkün kılan ve kullanıcının yerine getirileceğine dair güvenebileceği sorumluluklardır.
 3. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlandırmaları hayatı, bedeni veya sağlığı tehlikeye atan durumlarda üstlenilen mesuliyet veya Dragons War’in özellikle garanti üstlendiği durumlar için geçerli değildir. Ürün mesuliyet kanunu ve telekomünikasyon kanunu Madde 44a’ya göre Dragons War’in mesuliyeti bu durumun dışında kalır.
 4. Asli sorumluluklar veya önemli sözleşme sorumluluklarının ihlali durumunda tazminat zorunluluğu sadece öngörülebilecek hasarla sınırlıdır. Öngörülebilecek hasar ücreti oyuna ve hizmet başına 100 lira ile sınırlandırılmıştır.
 5. Yukarıda bahsi geçen sorumluluk muafiyetleri veya sınırlandırmaları elemanlarımızın, çalışanlarımızın, işçilerimizin, temsilcilerimizin ve yardımcılarımızın sorumlulukları için; özellikle ortakların, çalışanların, temsilcilerin, organların ve onların çalışanları lehine olup kişisel sorumlulukları ile ilgili olanlar için de geçerlidir.
 6. Sunumlarımızdan doğrudan ve dolaylı olarak “Linkler” aracılığı ile işaret edilen sayfaların içeriği için kesinlikle sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu tip sayfalar ve içerikleri için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu sayfalardaki içeriğin sorumluluğu sayfa sahiplerinindir.

Madde 11

Yazılım ve Erişim Verileri, Virüsler

 1. Oyunlar ve internet sayfalarının tek sahibi veya hak sahibi sadece Dragons War dır, yani lisans verenlerdir ve bunlar kullanıcıların sadece ticari olmayan kişisel kullanımı için sunulmaktadır. Kullanım sadece tarafımızdan sunulan istemci üzerinden veya ticari bir internet tarayıcısı üzerinden gerçekleşecektir (bunun için bkz Madde 7 Fıkra 3; yasak davranışlar için örnekler). İşbu kullanım kılavuzlarında aksi belirtilmediği sürece, oyunun, yazılımın ve diğer nesnelerin üçüncü şahıslara verilmesi veya devredilmesi kesinlikle yasaktır.
 2. Dragons War'in önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın kullanıcı, oyunlar ve hizmetlerin kullanımı için gerekli olan istemciyi başkalarına veremez, istemci ile ilgili hakları kiraya veremez, icara veremez ve bu hakları başka herhangi bir şekilde devredemez. Buna, devretme yasağını engellemek için yapılan erişim verilerinin, kullanım haklarının satışı ve değerlendirilmesi ve ücretli iletişim yolları da dahildir.
 3. Dragons War'in ticari koruma haklarının ve telif haklarının izinsiz kullanımı, dağıtımı, çoğaltılması veya diğer bir ihlal durumunda hukuki yollara başvurulacaktır.
 4. Kullanıcı, şayet Dragons War özellikle yazılı şekilde onayını belirtmediyse, gerektiğinde oyunların veya hizmetlerin kullanımı için gerekli olan istemciye herhangi bir unsur ekleme veya istemcinin unsurlarını değiştirme veya silme veya herhangi bir şekilde modifiye etme hakkına sahip değildir. Kullanıcı özellikle grafik elemanları kopyalama, çıkarma veya başka türlü kullanma hakkına sahip değildir.
 5. Kullanıcı, gerektiğinde oyunların veya hizmetlerin kullanımı için gerekli olan istemciyi herhangi bir şekilde modifiye etme, yapısal değişiklikler yapma, geri geliştirme, geri derleme, geri çevirme veya başka herhangi bir şekilde yazılımın kaynak kodunu çözmeye çalışma hakkına sahip değildir. Fakat bu durum, yazılımın kullanılabilme özelliğinin oluşturulması için geri derleme gerektiği ve kullanıcının da, biz bu bilgileri kullanıcıların kullanımına sunmadan önce, bizden bunun için gerekli olan bilgileri istediğinde geçerli değildir. Tarafımızdan kullanıma sunulan bu türde tüm bilgiler ve izin verilen bir geri derleme esansında ortaya çıkan bilgiler sadece burada tarif edilen amaç için kullanılabilir. Kullanıcının, bahsedilen bilgileri üçüncü şahıslara karşı açmaya veya bunlarla, bahsedilen yazılımın amacıyla önemli ölçüde benzer diğer bir yazılım ürünü oluşturma hakkına sahip değildir.
 6. Kullanıcının, oyunların veya internet sayfalarının ücretli türlerinden kaçınmak amacıyla, üçüncü şahısların yazılım ürünlerini veya başka uygulamalarını (özellikle "Bot" veya "Cheat" denilenler) kullanması da yasaktır. Bu yasağı ve yukarıdaki 3., 4. ve 5. Maddelerini ihlal eden kullanıcıların sözleşmelerini derhal süresiz olarak iptal etme hakkımız bulunmaktadır. Bunun dışında tazminat hakkımızı da saklı tutmaktayız.
 7. Dragons War, oyunları ve hizmetleri internet ortamında çevirimiçi kullanıma sunmaktadır. Oyunların ve hizmetlerin kullanımı bazen tarafımızdan sunulan istemci yazılımının yüklenmesini gerektirmektedir. Kullanıcının bilgisayarında gerekli olabilecek ek yazılımlar (özellikle işletim sistemi ve internet tarayıcısı, bazen de Flash ve Java gibi eklentiler) tarafımızdan sunulmamakta ve yüklenmemektedir. Bunlar için destek hizmetimiz de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bilgisayarınızı, oyunlarımızı oynayabilecek duruma getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Buna göre gerekli olan yazılımın yüklenmesinde teknik yardım hizmetimiz de bulunmamaktadır.
 8. Bilgisayarınızda tarafımızca sunulmamış olan yazılımların yüklenmesinden dolayı oluşabilecek hasarlar veya veri kayıpları için de mesuliyet kabul etmemekteyiz.
 9. Bu sözleşme ile, tarafımızca oyunlara veya hizmetlere erişim amacıyla size verilen erişim verilerini (giriş verileri, şifreler vb.) kesinlikle gizli tutmayı ve üçüncü şahıslara açıklamamayı taahhüt etmiş olursunuz. Hiçbir koşul altında başka bir kullanıcının hesabını, kayıt ismini veya şifresini kullanmayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Yetkili olmayan üçüncü şahısların erişim verilerinizi öğrendiğini fark ettiğiniz anda derhal bize bilgi vermelisiniz.
 10. Eğer üçüncü bir şahıs, siz verileri yabancı erişimden yeterince korumadığınızdan dolayı erişim verilerinizi öğrenip hesabınızı kullanıyorsa, sizin yüzünüzden meydana gelmiş olan bu belirsizlik tehlikesi durumunda; yani hesabı kimin kullandığının ve bu durumda bir sözleşme veya hukuk ihlali meydana gelirse kimin sorumlu olacağının belirsiz olması durumunda, hesabın sizin tarafınızdan kullanıldığı varsayılarak işlem yapılacaktır. Güvenlik sebeplerinden dolayı şifrenizin sık sık değiştirilmesi gerektiğini önemle bildiririz.
 11. Erişim verilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğine dair haklı bir şüphe olması durumunda, güvenlik sebeplerinden dolayı kendi kararımızla erişim verilerini kendimiz değiştirme veya haber verilmeksizin hesabı kullanıma kilitleme hakkına sahibiz, ancak bu hakkı kullanmak zorunda değiliz. Böyle bir durumda, yetkili kullanıcıyı, yani sizi derhal bilgilendirip talebiniz üzerine uygun bir süre içerisinde yeni erişim verilerini bildiririz. Eski erişim verilerinin tekrar oluşturulmasını talep etme hakkınız yoktur.
 12. Sistemlerimizi virüslere karşı korumaktayız. Buna rağmen bir virüsün bulaşması hiçbir zaman tamamen engellenemez. Ayrıca yetkisi olmayan üçüncü şahısların iznimiz olmadan bizim ismimiz altında, örneğin virüsler veya casus yazılım dedikleri uygulamaları içeren veya virüsler veya casus yazılımlar içeren internet sitelerine yönelen linkler içeren e-postalar gönderme durumu olabilir. Bu konuda bir yetkiye sahip değiliz. Bu yüzden bizden veya bizim ismimiz ile gönderilmiş olan tüm e-postalar için virüs denetlemesi uygulamalısınız. Bu koşul, oyunların diğer kullanıcılarından gelen e-postalar için de geçerlidir.
 13. Kullanıcı bizden, çalışanlarımızdan, yardımcılarımız ve asistanlarımızdan gelen talimatlara uymalıdır. Bu durum, özellikle ilgili oyuna ve/veya hizmete ait forumun yöneticileri, oyun uzmanları (game master), topluluk yöneticileri (community manager), destek yöneticileri ve moderatörler tarafından gönderilen talimatlar için geçerlidir.

Madde 12

Bilgi Edinme ve KS’nin Değiştirilmesi

 1. Bir hesabın açılması için başvurunuzu gönderdiğinizde ve oyunları ve/veya hizmetleri kullandığınızda KS’yi kabul etmiş olursunuz. KS, Dragons War'e her giriş yaptığınızda ve oyunlara ve /veya hizmetlere her katıldığınızda geçerlidir.
 2. Gerekli görüldüğü takdirde ve siz bu durumdan zarara ve haksızlığa uğramayacaksanız, bu KS’yi geleceğe yönelik etkin olmak üzere her zaman değiştirme veya geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Özellikle hukuki gereklilikler nedeniyle değişikliklerde bir uyarlama yapmak gerektiğinde veya oyunlar ve hizmetler ile ilgili hizmet kapsamımızda yapılan değişiklikleri yansıtmak amacıyla değişiklikler gerekli görülebilir. Yeni verilen mahkeme kararları hukuki durum değişikliği olarak kabul edilir. İşbu KS’de yapılan değişiklikler size uygun şekilde bildirilecektir. Bildirim Dragons War'te veya tarafımızdan sunulan oyunların ilgili URL'sinde veya bize verdiğiniz e-posta adresine gönderilen bir e-posta yoluyla yapılacaktır.
 3. Bildirim yapıldıktan ve siz yapılan değişiklikleri dikkate aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde KS’de yapılan değişikliklere itiraz edebilirsiniz. İtirazı yazılı olarak bize göndermeniz (örneğin e-posta yoluyla) tavsiye edilir.
 4. Bildirildikten ve inceleme fırsatı bulduktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde değiştirilmiş olan KS’ye itiraz etmediğiniz veya oyunlar ve/veya hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, değiştirilmiş olan veya geliştirilmiş olan KS sizin için yürürlüğe girmiş olarak kabul edilir. Verilen süre içerisinde itiraz ettiğiniz takdirde her iki taraf, Madde 16'ya göre devamlı bir fesih hakkı mevcut değilse, bir aylık fesih süresi ile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme bitimine kadar bu durumda sizin için eski KS geçerli olacaktır. Sözleşme bitim tarihinden daha ileri bir tarihe kadar ödemiş olduğunuz olası hizmet bedelleri size böyle bir durumda belirli bir oranda geri ödenecektir. Bunun dışındaki herhangi bir tazmin hakkınız yoktur.
 5. Değişiklikleri bildirdiğimizde, özellikle itiraz ve fesih hakkınızı, süreleri ve hukuki sonuçları, özellikle yapılmayan bir itiraz durumunda, ayrıca bildiririz.
 6. Size sürekli KS’yi takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Madde 13

Premium Hizmetler

 1. Oyunlarımızı ve hizmetlerimizi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
 2. Ancak size, bir ödeme ücretin karşılığında premium adı verilen hizmetlerden (bkz Madde 3) faydalanma imkanı sunulabilir. Premium hizmetler, özellikle tarifeler, fonksiyonlar ve koşulları hakkında ilgili oyunun internet sayfasında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
 3. Oyunlar sürekli olarak geliştirildiklerinden dolayı (bkz Madde 6), her zaman yeni premium hizmetleri sunma veya bazı mevcut premium hizmetlerini artık sunmama hakkımızı saklı tutarız.

Madde 14

Ödeme Koşulları, Vadeler, Takas ve Alıkoyma

 1. Premium hizmetlerin kullanımı için sizden ilgili ödeme ücretleri önceden talep etme hakkına sahibiz. Hizmet bedellerinin vadesi sözleşmenin başlangıç tarihi ile birlikte başlar ve bu bedeller başka bir ödeme şekli seçmediğiniz takdirde, tarafınızdan bildirilen banka hesabından veya kredi kartından çekilecektir.
 2. Her zaman, fiyatları uzun veya sınırlı bir süre için değiştirme ve uzun veya sınırlı bir süre için yeni ürünler, hizmetler veya ödeme şekillerini sunmaya hakkımız bulunmaktadır.
 3. Bizden size karşı yapılan taleplere, ancak geçerli olan veya hukuki olarak kesinlik kazanmış karşı taleplerle karşı çıkabilirsiniz. Alıkoyma hakkından ancak, karşı talebiniz aynı sözleşmeye bağlıysa faydalanabilirsiniz. Bize karşı tazminat haklarınızı üçüncü şahıslara devretmeniz mümkün değildir.

Madde 15

Gecikme, İade, İptal Ücretleri

 1. Hizmet bedellerini ödemenizin gecikmesi durumunda, taban faiz oranına ilave olarak %5 tutarında bir faiz ekleme hakkımız vardır. Ayrıca gecikme durumunda derhal hizmetleri sonlandırmaya veya hesaplarınızı kapatmaya yetkimiz bulunmaktadır. Kapatma işlemi, kapatma bildirimi veya eksiksiz ödeme yapıldığında yeni bir hesabın açılması için işlem ödeme ücreti talep etmeye yetkimiz vardır. İşlem ödeme ücretini Dragons War'ten öğrenebilirsiniz. Her halükarda, bir hasarın oluşmadığını veya hasarın bundan çok daha düşük olduğunu belgeleyebilirsiniz.
 2. Sizin hatanızdan dolayı veya hesabınızda yeterince para bulunmamasından dolayı örneğin borç kaydının geç iptal edilmesi yüzünden, iade ve/veya iptal ücretleri oluştuğunda, meydana gelen ödemeler sizin tarafınızdan karşılanacaktır. .
 3. Bu ödeme ücretleri esas ödeme ücret ile birlikte tekrar hesabınızdan çekmeye yetkiliyiz. Ödeme borç kaydı veya kredi kartı yoluyla yapılırsa, banka ücretlerine ilave olarak borç kaydı, kredi kartı işlemi başına 9,60 Avroluk bir işlem ücreti alınmaktadır. Her halükarda, bir hasarın oluşmadığını veya hasarın bundan çok daha düşük olduğunu belgeleyebilirsiniz. .

Madde 16

Sözleşme Süresi ve Fesih

 1. Sizinle aramızda yapılan sözleşmeler, belirli bir sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde süresizdir. Oyun ve/veya hizmet kullanma sözleşmesi için sınırlı bir süre üzerine anlaşmaya varılmadığı takdirde, iki taraf da her zaman derhal yürürlüğe girmek üzere olağan bir feshetme hakkına sahiptir. Olağan bir fesih için sebep belirtmeye gerek yoktur.
 2. Her iki tarafın her an olağanüstü sebeplerden sözleşmeyi feshetme hakkı yukarıda belirtilen yönergelerden etkilenmemektedir.
 3. Olağanüstü fesih bizim tarafımızdan kaynaklanıyorsa, sözleşme bitimini aşan zaman için önceden ödemiş olduğunuz ücretler belirli bir oranda geri ödenecektir. Bu KS’de aksi karar verilmediği sürece, başka tazminatlar verilmeyecektir.
 4. Önemli sebepten dolayı fesih hakkımız aşağıdaki durumlar için de geçerlidir:
 • Ödemelerinizde en az 5 liralık bir ödeme ücretin eksik olması ve iki ihtara rağmen ödeme yapmamanız durumunda,
 • Yasaları, bu KS’yi, oyun ve/veya hizmet kullanım kurallarını kasıtlı olarak ihlal etmeniz ve ihtara rağmen bu davranışınızı sonlandırmamanız durumunda; ağır ihlallerde, şayet sözleşmeye devam etmek bizim için beklenemez bir durum ise, ihtara gerek kalmamaktadır.
 • Hesabınızı dört hafta kullanmamanız durumunda.
 1. Genelde sözleşmeye devam etmemiz aşağıdaki ve benzer durumlarda beklenemez:
 • Ceza yasalarını ihlal etmeniz durumunda
 • Tarafımızdan işletilen oyunların bazılarında oyun kurallarında bahsedilen çoklu hesap yasağını ihlal etmeniz durumunda (bkz Madde 4)
 • Pushing yasağına karşı gelmeniz durumunda (bkz Madde 4)
 • Yetkili olmayan Komut dizisi yasağını ihlal etmeniz durumunda (bkz Madde 6)
 • Kayıt esnasında (bkz Madde 4) veya premium hizmet ödemelerinde (bkz Madde 13) yanlış bilgi vermeniz durumunda.

Tarafımızca haklı olarak önemli sebepten dolayı yapılan bir fesih durumunda, aynı zamanlı süreli fesih durumunda sözleşme süresince (özellikle sipariş edilmiş olan premium hizmetleri) ödemek zorunda kalacağınız ücretlerin u'ini talep etme hakkına sahibiz. Bir zararın oluşmadığını veya önemsiz bir zararın oluştuğunu ispat etme hakkınız bundan etkilenmemektedir.

 1. İlgili oyunda ve/veya hizmette fesih hakkı tanınmıyor ise, her türlü fesih yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı olarak e-posta da kabul edilmektedir. Olağanüstü fesih her zaman yazılı olarak ve sebep belirterek yapılmalıdır.

Madde 17

Gizlilik

 1. Teknolojinin şu anki haliyle, internet gibi halka açık ağlarda veri aktarımı için gizlilik ve veri güvenliğinin garanti edilemez olduğunu belirtiriz. Lütfen; sağlayıcının, web sunucularında kaydedilmiş bir sayfayı ve belki de orada tarafınızdan kaydedilen verileri teknik olarak her zaman görüntüleyebildiğini unutmayın. Bazı durumlarda diğer internet kullanıcıları da, yetkisiz olarak ağ güvenliğine müdahale ve haber akışını kontrol edebilirler. Tarafınızdan internete iletilen ve web sunucularında kaydedilen verilerin emniyeti ve güvenliğinden tamamen kendiniz sorumlusunuz.
 2. Dragons war gizlilikle ilgili olarak buradan ulaşabileceğiniz gizlilik ilkelerimize atıfta bulunuruz. Web sitemizi, oyunlarımızı veya onunla ilgili hizmetleri kullanmakla, bunları açıkça kabul etmiş olursunuz.

Madde 18

İletişim

 1. Bu KS veya başka anlaşmalar yoluyla aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sizinle genellikle e-posta yoluyla iletişimde bulunuruz. Bu yüzden, tarafımızdan sizin bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresine gönderilmiş olan e-postaların size ulaştığından emin olmalısınız. Bunun için istenmeyen posta (Spam) filtrelerinin ayarlarını ona göre yapıp bu e-posta adresini belirli aralıklarla kontrol etmelisiniz. Bunun dışında hangi iletişim yolunu seçeceğimiz tamamen bize bağlıdır.
 2. Bizimle her iletişime geçtiğinizde lütfen hangi oyunun ve/veya hizmetin veya hangi oyun hesabının veya hizmet hesabının söz konusu olduğunu belirtiniz. Bu bilgiyi vermediğiniz takdirde sorununuz ile ilgilenememekteyiz.

Madde 19

Son Hükümler

 1. Kullanıcıların oyundaki, hizmetlerdeki veya Dragons War'teki iletişimleri çerçevesindeki içerikleri veya bilgileri, Tele Medya Kanunu (TMG) Madde 8’e göre bizim için yabancı içeriklerdir, bunlar sadece ilgili kullanıcının kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Biz bu içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değiliz.
 2. Kullanıcı tarafından Dragons War'e yapılması gereken ilanlar ve açıklamalar yazılı olarak gerçekleşmeli, yazılı yapılması koşulunu değiştirme veya kaldırma bildirimleri de yazılı olarak yapılmalıdır.
 3. Bu KS’nin ve/veya kullanım sözleşmesinin yönergeleri etkisiz olup veya etkisiz kalacaksa, diğer yönergelerin etkinliği bu durumdan etkilenmeyecektir.
 4. Sözleşme yapıldıktan sonra ikamet adresinizi değiştirmeniz durumda yetkili mahkeme Türkiye mahkemeleridir. Dava açıldığı tarihte ikamet adresiniz bilinmiyorsa da bu durum geçerlidir.
Yukarı