OYUN KURALLARI
Oyuna kayıt yaptırdıktan sonra kullanıcının bir oyuncu karakteri olur ve başlangıç olarak 5 gümüş verilir. Oyun karakterinin gelişimi için, oyuncunun oyun içinde var olan görevleri tamamlaması gerekir. Ayrıca diğer oyun karakterleri ile veya sistem tarafından yönlendirilen yaratıklar veya karakterler (NPC) ile savaşarak oyun karakteri güçlendirip geliştirilebilir. 

Kazanılan ikili dövüşlerin ardından, oyun karakterinin seviyesi ve/veya özelliklerinden biri yükselir ve oyuncu oyun parası (oyun içinde geçerli olan para) elde eder.
Oyuncu, ayrıca görevleri tamamlayarak ve oyundaki canavarları yenilgiye uğratarak nesneler ve oyun parası elde edebilir.

Oyun parasını, oyun içinde kullanabileceğiniz nesneleri (zırh, iksir, vb.) satın almak veya zırhlarınızın ve silahlarınızın tamiri için kullanabilirsiniz.


Aşağıdakiler oyun içinde yasaklanmıştır:1. Pushing ve aktarımlar 

a. Pushing:

Bir karakterin özelliklerini geliştirmek amaçlı ikinci bir karakterin kullanılması, karşılığı verilmeden veya düşük bir karşılık verilerek hizmet ya da eşya sağlanması yasaktır.

b. İkinci bir oyun karakterinin açılması:

Oyunculara, insan ırkında ve magron ırkında olmak üzere birer tane hesap açmalarına izin verilmiştir. Bu karakterlerin birbirleriyle etkileşimde olmaları, aynı savaşta bulunmaları, kazanç elde etme, gelişme amaçlı kullanılmaları, karşı ırkla olan sohbet engelini aşma amaçlı kullanılması (dövüş ve dövüş alanlarına davet, karşı ırktaki oyuncuyu tenkit vb.) yasaktır.

c. Karakterin kullanıma kapatılması nedeniyle yeni bir oyun karakterinin açılması:

Sunucuda ceza almış ya da yasaklanmış oyuncuların bir başka hesap altında oyuna devam etmeleri yasaktır.  Yönetim cezalı veya yasaklı oyuncularla bağlantı içindeki hesaplara; mevcut ceza, kredi veya oyunculara olan borçlarını yönlendirme hakkını saklı tutar.

d. İkinci bir oyun karakterinin ticari amaçlarla kullanılması:

İkinci bir oyun karakterinin ticari amaçlarla kullanılması oyun kurallarına aykırıdır. Bu kurala, geri dönüş madalyonlarının kullanılması, ikinci oyun karakterinin belli bir bölgede kontrol amaçlı tutulması ve forumda ve/veya sohbet kanalında alınan cezalardan kurtulmak amacıyla yeni bir hesabın açılıp bu hesap ile forumun ve sohbet kanalının kullanılması dahildir.

e. Bir oyuncunun ya da farklı oyuncuların aynı bilgisayarı kullanıp, birden fazla karakterle giriş yaparak aynı PvP dövüşüne ya da "fayda sağlayacak herhangi dövüşe" katılması yasaktır.

f. Madde 1 ve tüm bendleri dahilinde yapılan aktarımların "Hanlık Kasası" üzerinden gerçekleştirilmesi kurallar dahilinde yasaktır. Bu verilecek olan cezayı etkilemeyecektir.

g. Aynı ya da karşı ırktan farklı kişilere ait 2 karakterin aynı bilgisayar üzerinden giriş yapması yasaktır. Aynı IP kullanımı ile alakalı olarak forum üzerinden bildirim yapılması zorunludur. Farklı iki ırktan 2 karakterin aynı IP üzerinden aynı dövüşe girmesi, bildirim yapılmış olsa bile yasaktır.

h. Bağlantılı bulunan (aynı bağlantı ya da bilgisayar üzerinden giriş yapmış olan) iki veya daha fazla karakterler, herhangi bir ticari faaliyet, alışveriş veya posta dahil olmak üzere hiç bir gönderim veya alım işlemlerinde bulunamaz. Bu karakterlerin yaptığı alışverişleri karşılıklı olsun veya olmasın, oyun kuralları dahilinde aynı bağlantıyı paylaşan oyuncuların alışveriş yapmaları yasaktır. Bağlantılı oyuncuların, başka bir oyuncuyu aracı olarak kullanıp alışveriş yapmaları da aynı şekilde yasaktır.

I. İkincil hesaptan ana karaktere diriltme kullanmak, çeşitli alanları izlemek (Ana karakterin yararına veya ana karakter arkadaşları/hanlık arkadaşlarının yararına bölge gözetlemek vb.) yasaktır.

e. Oyuncuların hesap özelliklerini veya bilgisini küçümseyerek abartarak bir şeyler almak/satmak yasaktır.

2. Alışveriş ve anlaşmalar

a. DragonsWar: Ejderhalar Savaşı'nda alışveriş serbesttir. Burada uyulması gereken kurallar şunlardır: Madde 1. Pushing ve aktarımlar, Madde 8. Buglardan ve program hatalarından istifade edilmesi, Madde 9. Telif haklarının ihlali, Madde 12. Oyuna giriş bilgilerinin aktarılması/çalınması, bu bilgilere ulaşılmaya çalışılması, Madde 13. Oyun içi hizmetleri ekonomik çıkar amacıyla kötüye kullanılmak, Madde 14. Dolandırıcılık, Madde 15. Oyun içinde kırıcı davranışlarda bulunmak.

Anlaşmasız yapılan alışverişlerde geri ödeme yapılmaz.

b. İlgili forum sayfalarında, iki oyun karakterinin gönüllü olarak sözleşme yapma imkanı vardır. Yapılan anlaşmanın geçerli olması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:
Anlaşma, alışveriş nesnelerini, ödeme yöntemini ve bir zaman dilimini içermelidir. Bu zaman dilimi maddelere ayrılmaktadır. Forumda bildirim yapılan iade süresi aşağıdaki süreleri aşması halinde aşağıdaki süreler geçerlidir. İade süresi dolması halinde alacaklı şikayeti olmasa bile yetkililer icra veya cezai işlem yöntemine başvurabilirler. Yetkililer kendi uygun görmeleri halinde ilave süre yada süre sonu belirtebilirler. Yetkililerin belirtmiş olduğu sürelere oyuncular uymak durumundadır. İade süresi dolmadan önce oyuncular eğer iadeyi gerçekleştirmek için bir engelle karşılaşıyorsa (Örneğin oyuncunun esaret yada fakirlik laneti bulunması yada bloke edilmesi gibi) oyuncu destek sistemi üzerinden icranın yapılmasını istemelidir. Oyuncunun cezalı olması oyuncuya olan borcunuzun iptal olmasına sebep olmaz. Bloke edilmiş hesaplara olan borçlar yönetim tarafından el konulur.

1. 0-150 Altın ya da değerinde nesne satışının geri ödeme zaman aralığı: 30 gün.

2. Oyuncular arasında ödünç olarak yada borç olarak verilen para miktarı ve eşyaların piyasa değeri toplamı 150 altını geçemez.

3. Tüm taraflar (yani 2 oyun karakteri), anlaşmayı onaylamalıdır.

4. Alışverişin yapıldığı gün içerisinde foruma işlenmesi zorunludur. Foruma bildirimi yapılmayan borç/alacak veya ödünç nesneler karşılıksız alışveriş kapsamında pushing olarak nitelendirilir.

5. Alışverişin yapıldığı gün içerisinde foruma işlenmesi zorunludur. Foruma bildirimi yapılmayan borç/alacak veya ödünç nesneler karşılıksız alışveriş kapsamında pushing olarak nitelendirilir.

6. Alışverişlerde ‘faiz’ yasaktır.

7. Taksitle alışveriş durumunda, her taksit ödemesi, ilgili forum girdisinde kayda geçirilmelidir. 

8. Bir icranın gerekli olduğu koşullarda, bu, ödenmemiş miktarın piyasa değeri üzerinden hesaplanır. Olası kâr ya da çıkar sözleşmeleri göz önüne alınmaz. Borçlu tarafın borcu miktarındaki değerler, borçlu tarafa yönelik yönetim tarafından ek olarak ceza ile sonuçlanacaktır.

9. Alacaklı taraf herhangi bir anlaşmazlık durumunda hiçbir hak talep edemeyecektir. Bu sebeple borç verirken oyuncuların bir kez daha düşünmesi gerekmektedir. İcra mümkün olmaması halinde borçlu oyuncuya cezai işlem uygulanır. İcra edilemeyen miktarların iadesi mümkün değildir.

10. Foruma yazılan yazıların sebebi herhangi bir anlaşmazlık durumunda elden çıkarılan nesne/ücretlerin geri verilmemesi durumunda yönetimden hak talep edilmesi değil, karşılıksız alışveriş yapıldıktan sonraki sebebin açıklamasının yazılma nedenidir.

11. Forumdaki sözleşmede; Alacaklı ve verecekli kullanıcı isimleri, alışverişte geçen tüm nesne/parasal değerler, verilen nesne/parasal değerlerin ne zaman geri ödeneceği, ödünç yada borç verilen nesneler için biçilen parasal değer ve iki oyuncunun da konu altında alışveriş konusunda onayları bulunmak zorundadır. Aksi takdirde yaptığınız anlaşmalar geçersiz sayılabilir ve herhangi ilgili cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz.

12. Bağlantılı hesaplar için borç alacak eylemi mümkün değildir. Oyuncular ortak internet paylaşımı gereken durumlar olursa bağlantı paylaşımı öncesinde borç ve alacak kapatılmalıdır.

13. Nesneleri ücretsiz aktarmak veya belirtilen piyasa değerinin çok altı fiyatlar karşılığında öteki oyuncuya aktarımı yasaktır.

14. Alacaklı oyuncunun herhangi bir blokeli/cezalı olduğu durumlarda , borçlu oyuncu aynı şekilde kurallara göre belirlenen sürede ticket atarak borç ödemesi talep etmesi gereklidir. Yönetim aktarım yapacak borç kapanacaktır.
15. Forum süresi dolan konularda alacaklı/borçlu oyuncuların hiçbiri eğer muhafızlara bildirmemiş veya ticket atmamışsa durum pushing olarak kabul edilir. Mutlaka oyunculardan bir tanesinin en geç 1 hafta içerisinde bildirmesi zorunludur. (Örneğin konu 30 günlük bir anlaşma ise , iki oyuncudan bir tanesi 37. Güne kadar bildirim yapmalıdır) Muhafızlar veya oyun yönetimi konuya uyarı verme/doğrudan cezai işlem uygulama hakkına sahiptir. Bu hakkı saklı tutar.
Anlaşmalara uyulmaması, oyundan ihraç dahil olmak üzere gerekli cezaların uygulanmasına yol açar. Yetkililer tarafından uygun görülmeyen borç alacak eylemleri, ödünç nesneler verilen tarihe kadar geri iade edilmelidir. Verilen limitlere uyulmaması yada borç alacak bildiriminin zamanında yapılmaması yada hiç yapılmaması taktirde iki tarafın da cezai işlem uygulanabilineceği unutulmamalıdır. Hanlık kasasında bulunan eşyalar (hanlık seviye gelişimi görevi amacı ile bırakılan eşyalar hariç) eşyayı bırakan oyuncuya ait eşyalardır bu eşyalar hanlık eşyası olarak değerlendirilmemelidir, hanlık kasasındaki paralar ise hanlık görevleri ve masrafları için kullanılmalıdır. Hanlık kasası üzerinden oyuncular arasında para aktarımı olması halinde pushing olarak nitelendirilebilinir. Oyuncular hanlık kasasından borç para alması durumunda ise forum bildiriminin gene benzer şekillerle yapılması gerekmektedir.3. Yabancı programlar

Oyun karakterine avantaj sağlamak ya da diğer oyunculara dezavantaj yaratmak amacıyla hileler, botlar gibi yabancı programların kullanımı yasaktır. Aşağıdakiler bu kapsama dahildir:

a. Ticaret ve reklam amaçlı yabancı programlar
b. Kaynak kazanma amaçlı yabancı programlar
c. Dövüşlerde avantaj sağlama amaçlı yabancı programlar
d. Kaynakları ve yaratıkları avlan veya hunt.php dışından toplatması ve saldırtılması
e. Oyunun normal işleyişi haricinde eylemlerin veri işleme adresleri üzerinden her tür macro ve kısayol kullanılması

4. Savaş anlaşmaları ve danışıklı dövüşler 

a. Sonucu önceden kararlaştırılmış bir savaşa katılmak

b. Dövüş alanlarında (Arena, Kristal Mağaraları, Mabet, vb.) oyun karakterlerinin bir dövüşün gidişatı ve sonucu hakkında anlaşmaları yasaktır. Bunlar pushing olarak değerlendirilir. Bu duruma, birbirine karşı dövüşen takımlardan hangi takımın galip geleceğinin ya da mağlup olacağının önceden kararlaştırılması dahildir. Ancak, bir takımın kendi içinde savaş taktiği konusunda önceden konuşması ve taktik belirlemesi oyun kuralları dahilindedir. Rakip takımla konuşarak aşağıdakiler hakkında anlaşmaya varmak yasaktır:

                  - Kemerlerin (gözlerin) kullanımı
                  - Hayır dualarının ya da benzer etkilerin kullanımı 
                  - Morokların ve bineklerin kullanımı
                  - Görevlerin, kahramanlıkların ya da kaynak toplanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
c. PvP etkinliklerine "çıplak", yani dövüşe uygun olmayan zırhla katılmak (buna sadece bir veya iki zırh parçası ile katılmak da dahildir) yasaktır. Bu kural, sadece önceden haberi verilmiş olan PvP etkinlikleri için geçerlidir.

Kasten düşük kalite zırhla ya da hiç zırh olmadan girilen dövüşler geçersiz sayılır.

-Dövüş alanlarına girebilmek için, tüm zırhlarınızın en az yeşil zırh (seviyenize göre) olması gerekmektedir.

Hayır duaları ve kemerler bu kurala dahil değildir ve herhangi bir zorunlulukları yoktur. Hayır duaları ve kemer kullanımı konusunda rakip ile tartışıp anlaşmaya varmak Madde 4b. kapsamına girer ve kesinlikle yasaktır!

d. Dövüş alanlarına girerek faaliyetsiz (zarar vermeden) durmak yasaktır. Buraya girdikten sonra faaliyet göstermek gerekmektedir. Oyuncu sıraya girerken vakit olarak kendini ayarlamalıdır. Diğer bir deyişle savaş alanlarına girip de savaşın gidişatına katkıda bulunmamak yasaktır.

e.Oyuncular dövüş alanlarında kazanmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstermek zorundadır. Dövüş alanlarında bilerek yenilmek iksir kullanmamak veya zayıf zırh takımı ile girerek rakibin kazanmasına izin vermek yasaktır.

f. Savaş alanları dışındaki saldırılar saldırı kurallarına uygun olmalıdır. Saldırı kurallarının daha fazla ayrıntısını Buradan bulabilirsiniz.
g. Kırmızı zırhların dövüş alanlarında (kristal mağarası,talaar,yeraltı şovalyeleri arenası,mabet,ilah turnuvası) kullanılması yasaktır. Bu kurala kırmızı zırhlardan, yay, aksesuar(yüzük-madalyon), silahlar dahil değildir.


5. Geçersiz rumuzlar

a. Herhangi bir şekilde politik amaçlar, aşağılayıcı terimler, ırkçı ve ayrımcı imalar içeren, cinsel içerikli ya da başka bir internet sayfasının ismini taşıyan kullanıcı adlarının (rumuz) ve pet isimlerinin kullanımı yasaktır. Yöneticilerin, muhafızların veya mentorların rumuzlarına benzer kullanıcı isimlerinin kullanımı yasaktır.

b. Kullanıcı adı seçerken sadece Latin alfabesi harfleri kullanılabilir. Bu kurallara uymayan tüm kullanıcı adları geçersiz sayılır. 


6. Yöneticilere ve diğer oyunculara karşı aşağılayıcı, yaralayıcı davranışlarda bulunmak

a. Oyun içinde görevli yöneticileri, mentorları, muhafızları, oyun yardımcılarını ve diğer oyuncuları, oyun içinde ve oyun dışında aşağılamak, onlara küfür ve hakaret etmek yasaktır.

b. Sohbette, forumda ve posta yoluyla aşağılayıcı terimler ve küfür içeren yazılar yazmak, başka bir oyuncuya küfür ve/veya hakaret içerikli hediyeler ve mektuplar göndermek yasaktır.

c. Gerçek hayata yönelik tehdit içeren sözlerin kullanılması kesinlikle yasaktır. Oyun içerisinde en ağır yaptırım uygulanarak işlem yapılacaktır.

d. Diğer Kişilerin (Oyuncuların) gerçek hayata yönelik bilgilerinin (Adres,Telefon numarası,Fotoğraf) vb. paylaşılması ya da istenmesi yasaktır.

e. Oyun Yöneticilerine(Admin) Oyun içi herhangi bir saldırı yapmak saldırı yapmaya müsait nesneler kullanmak veya Düşürücü veya Güçlendirici efekt kullanmak, Muhafızlara ve mentorlere Şehir Meydanında saldırmak saldırı yapmaya müsait nesneler kullanmak veya Zayıflık Efektleri kullanmak yasaktır.

f. Bu durumların tespiti halinde (a, b, c, d, e bendlerindeki maddeler) oyuncuların kendilerine esaret ve sessizlik laneti uygulanabileceği gibi bu oyuncuların erişimine izin verilen ve oyuncularla direk bağlantısı olan hesaplara da aynı cezai işlemler uygulanabilir.

g. Evcil hayvan isimlerinde, profillerde, nesnelere kazınmış yazılarda (gravürler) küfür, siyaset, aşağılama, siyasi parti isimleri, etnik ve dinler arası nefreti körükleyen, üçüncü şahıs kaynak bağlantılar, oyun yönetimindeki hesap isimlerini kullanmak yasaktır.
a,b,c,d ihlallerinde size karşı yapılan bir ihlali bildirmeniz için en fazla 2 gününüz bulunmaktadır. Örneğin 20 gün önce size hediye yolu ile küfür eden bir oyuncuyu şikayet etmeniz , ihlal yapan oyuncuyu cezadan muaf tutar.

7. Sohbet, forum ve oyun kurallarının ihlali

Sohbet ve forum kurallarını ihlal etmek ya da sürekli olarak kötüye kullanmak yasaktır. Her oyuncu, 7 günde en az bir defa güncel oyun, sohbet ve forum kurallarını okuyup değişikliklerden haberdar olmakla yükümlüdür.


8. Buglardan ve program hatalarından istifade edilmesi

Oyun içindeki program hatalarını (bug) yarar getirecek şekilde kullanmak ve bu hataları yönetime bildirmek yerine diğer üçüncü şahıslara iletmek, onların da bu hatalardan yararlanmalarını sağlamak yasaktır. Bu tarz hataların oyun yönetiminden gizlenmesi yasaktır.


9. Telif haklarının ihlali

Oyuna bağlı yazılım ve telif ve diğer haklarla koruma altına alınmış her tür malzemenin mülk sahibinin ya da yasal hak sahibinin izni olmaksızın kullanılması, kısmen ya da tamamen gönderilmesi, üçüncü kişilere iletilmesi ve herhangi bir yolla yayılması yasaktır.


10. Uygunsuz terimlerin kullanımı

Oyun içerisinde, reşit olmayan oyuncular için sakınca doğurabilecek cinsel içerikli (hangi tarzda olursa olsun ) terimler kullanmak yasaktır. 


11. Yasal olmayan davranışlara teşvik

Üçüncü kişileri, bağımlılık yapıcı maddeleri yaymak, terörist eylemlere ve kanunla seçilmiş hükümetleri devirmeye yöneltmek, her tür pornografi ya da cinsiyet, ırk, yaş, din ayrımı ve her türden ayrımcılık yapmak gibi yürürlükte olan kanunlara aykırı davranışlarda bulunmaya teşvik edici eylemler içinde olmak yasaktır.


12. Oyuna giriş bilgilerinin aktarılması/çalınması, bu bilgilere ulaşılmaya çalışılması

a. Oyuncunun kendi oyun karakterinin giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) parasız , oyun parası karşılığında ya da gerçek para karşılığında başkasına vermesi/satması yasaktır.

b. Diğer oyuncuların oyuna giriş bilgilerinin (şifre, e-posta adresi, gizli sorunun cevabı) çeşitli yollardan öğrenilmeye çalışılması yasaktır.

c. Bir DragonsWar: Ejderhalar Savaşı oyun karakterini çalmak ve çalmaya teşebbüs etmek kesinlikle yasaktır.

d. Üçüncü kişilerin kayıtlı bir oyun karakteri ile oynamalarına izin vermek yasaktır. Bu madde dahilinde şifre paylaşımı, diğer oyuncularla giriş bilgilerinin paylaşılması yasaktır.


13. Oyun içi hizmetleri ekonomik çıkar amacıyla kötüye kullanılmak

a. DragonsWar: Ejderhalar Savaşı oyununa ait olan hizmetleri ve nesneleri, gerçek hizmet ve nesnelerle takas etmek yasaktır. Buna oyun parası elde etme hizmetleri de dahildir. DragonsWar: Ejderhalar Savaşı oyunundaki nesneleri ve hizmetleri, gerçek bir takım hizmetler karşılığında, örneğin bir oyun karakterine pırlanta yatırılması talebi ile, oyun içi diğer nesnelerle ve hizmetlerle de takas etmek yasaktır. DragonsWar: Ejderhalar Savaşı içindeki nesneler ve hizmetler, oyun içindeki nesne ve hizmetlere karşılık sadece dolaysız olarak takas edilebilirler.

b. Oyun karakterinin ve oyun içindeki eşyaların, gerçek para karşılığında başkasına satılması ve satılmaya teşebbüs edilmesi kesinlikle yasaktır. 

c. Oyun içerisinde Dragons War Harici benzeri veya benzer olmayan herhangi bir oyunun, linkleri isimleri paylaşılması oyuna davet edilmesi yasaktır. 


14. Dolandırıcılık

Aşağıdaki eylemler yasaktır:

a. Genel

a1. Bir eşya satın almak veya satmak amacıyla diğer oyuncuları dolandırmak
a2. Alışveriş yapılan kişilere, bir nesnenin durumu ya da özellikleri hakkında yanlış bilgi vermek
a3. Muhafızlar ve yöneticilerden bilgi saklamak, onları kandırmak ve yanlış yönlendirmek
a4. Oyun yöneticilerinin adlarını kullanarak dolandırıcılık yapmak
a5. Kanıtları değiştirmek

b. 14. Maddenin a bendi altında belirtilenlere teşebbüs etmek cezaya tabidir.

Bu eylemlerin tespiti halinde oyuncunun erişimine izin verilen ve direk bağlantısı bulunan tüm hesaplara aynı cezai işlem uygulanacaktır

15. Oyun içinde kırıcı davranışlarda bulunmak

Oyun yönetimi, aşağıdaki kurallara uymayanları uygun gördüğü şekilde cezalandırma hakkına sahiptir:

a. Feo dünyası kurucuları, oyun yönetimi, mentorlar ve muhafızlar hakkında bir temele dayanmayan eleştiriler yaparak onları küçük düşürmeye çalışmak
b. Oyun hakkında, oyuncuları oyunu bırakmaya teşvik edici, oyunu küçük düşürücü tabirler kullanmak
c. Feo dünyası kurucuları hakkında gerçek olmayan ve aşağılayıcı sözler kullanmak
d. Oyunun gelişimini olumsuz etkileyecek her türlü davranışta bulunmak
e. Oyun içinde veya dışında; yönetim, teknik ve destek ekibine ayrıca özel olarak yetkilendirilen gönüllü oyunculara (mentor, muhafız, yayıncı vb.) görevlerini icra ederken engel olmaya çalışmak, görevlerini sabote etmek ve yapmış oldukları görev sebebiyle onlara engelleyici ve zarar verici eylemlerde bulunmak, görevleri sebebiyle onları tenkit etmek yasaktır.

16. Oyun içi hizmetlerin yararlanmasını engellemek

Oyun yönetimi, aşağıdaki kurallara uymayanları uygun gördüğü şekilde cezalandırma hakkına sahiptir:

İhale, hanlık, dövüş alanları, kule kuşatmaları, etkinlikler, forum  gibi sunucu içinde sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili oyuncuları kısıtlayıcı eylemlerde bulunmak, bu hizmetlerin kullanımını kısıtlama amaçlı tenkitlerde bulunmak yasaktır.

Örnekler ;
  1. I. Oyuncuların hanlık kurmasını ve hanlığa üye almasına engel olmak ;
  2. II. Oyuncuları belirli bir hanlığa girmeye zorlamak ;
  3. III. Dövüş alanlarıdan, kule kuşatmalarından ve etkinliklerden ayrılmaya zorlamak yada bu hizmetlere başvuru yapılmasını engellemek ;
  4. IV. İhaleye sunulan piyasa değerleri içinde bulunan fiyatları değiştirmeye zorlamak ;
  5. V. Oyuncuların oyun içerisinde ve forumda fikirleri üzerinde baskı kurarak isteği dışında mesajlar yayınlanması konusunda zorlamak.
Bilgilendirme : Diğer oyuncular tarafından yukarıda belirtilen oyun içi eylemlerinizin kısıtlanması ve engellenmesi söz konusu olması halinde ;

Kural ihlaline sebep olan mesajları sohbet arayüzü üzerinden şikayet ediniz ve kural ihlalini kanıtlar nitelikteki ekran görüntülerini üzerinde oynama yapmadan bütün bir şekilde alınız. Ekran görüntüsünü resim yükleme siteleri üzerine yükleyerek resmin erişim adresini destek sistemi üzerinden yapacağınız şikayete ekleyiniz.

Görevlilerin hatalı davranışlarda bulunduklarını düşünmeniz halinde onları tenkit etmemeli ve durumu destek sistemine bildirmelisiniz. Görevlilerin görevlerini icra etmesine engel olduğunuz takdirde hesaplarınıza gerekli tedbir kararı uygulanacağını unutmayınız.

Bu ve yukarıda belirtilen diğer oyun kurallarına uymayan oyuncuların (kullanıcıların), oyun ve proje hizmetleri ile bağlantılı olan her türlü hizmete erişimleri, anında ve önceden duyurulmaksızın kapatılabilir, sınırlandırılabilir ya da başka koşullara tabi tutulabilir.
Bir oyun karakteri zindanda olduğu müddetçe kendisine ait olan tüm hesaplar, ceza süresince dondurulur.

Oyun yöneticileri, oyunu ve oyun gidişatını kendi takdirlerince yönetme hakkına sahiptirler.

Oyun hizmetleri, oyuncu (kullanıcı) tarafından zorlama olmaksızın ve “var olan” kuralı çerçevesinde kabul edilir. Bu, oyuncunun, oyun hizmetlerini kabul etmesi veya etmemesi sonucunda meydana gelebilecek her türlü zarardan oyun yöneticilerinin sorumlu tutulamayacakları anlamına gelir.

Oyun kuralları, oyun yöneticileri tarafından önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Oyuncu, 7 günde en az bir defa oyun kurallarını okumak ve değişikliklerden haberdar olmakla yükümlüdür. Belirtilen süre zarfında kurallar (değiştirilmiş, yeni kurallar) gözden geçirilmediği takdirde ya da gözden geçirildikten sonra hizmetin kullanılmasına devam edildiği takdirde, oyuncunun (kullanıcının) bu değişikliklerden (yeni oyun kurallarından) haberdar olduğu ve onları kabul ettiği kabul edilir.
Yukarı