Online Oyun Dragons WAR

Göktürk Kağanlığı

Bilgi

Hanlık heyeti

Geçmiş
 
Hanlık Lideri
  GöKBöRü HaTuN [7] 
Hanlık seviyesi ve Rütbesi
 Göktürk Kağanlığı  [1] 
Hanlık Değerlendirmesi
Değerlendirme adı Puanlamadaki değer Derecelendirme sırası
 Onur 569836 42. sıra
 Tecrübe 292413 46. sıra
 İtibar 150 46. sıra
Haber №1
Hanın kuruluşu bir aile olarak girmek ve sohbet etme amaçlı kurulmuştur
kesinlikle dışardan birileri alınmıycaktır.Herhangi bir hanlıktan tanımadıgımız kimseler yazmasın
buranın kuruluş amacı eş dost sohbet muhabbet tanımadıgımız playerler alınmıycaktır hiç bir handandan kimse yazmasın
BURAYA GELEN BENİM ZATEN EŞİM VE DOSTUMDUR.
TEKRARDAN BELİRTİYORUM TANIMADIGIM BİLMEDİĞİM PLAYERLER YAZMASIN HANA ALIRMISINIZ DİYE
hanlık lideri göktürktür alımları ona söyleyiniz

Göktürk Kağanı’ndan Bizans elçisine verilen cevap:

” O Romalılar siz değil misiniz ki on dilde konuşursunuz ve herkesi aldatırsınız ? Siz Romalılar bizim elçilerimizi Kafkaslar üzerinden Bizans’a götürüyorsunuz ve Roma’ya gidilecek başka yol yoktur diyorsunuz? Yani biz, yollar geçilmez, her taraf arızalı, dağlık taşlık zannedelim de Roma İmparatorluğuna hücum etmeyelim mi? Böyle düşüneceğimizi mi sanıyorsunuz? Fakat biz Dinyeper nehrinin nerede bulunduğunu, Tuna’nın nereye aktığını iyi biliriz.”
Haber №2
türk adıyla kurulan ilk türk devleti olma özelliğini taşır.
Göktürk Kağanlığı Resmi olarak kurulan ilk tür devleti olan Göktürkler kurt fotoğrafı ile bayrağı oluşmuştur. Göktürklerin kurucusu Bumin Kağandır. Orta asya ve çinde hüküm sürmüş bir türk devletidir.
Göktürk Kağanlığı – M.S.552-582
yarı yerleşik-yarı göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir ve inanışlarında gök tanrı ve şamanizm vardır. ı. göktürk devleti orta asya'da kurulan türk devletleri içerisinde en geniş sınırlara ulaşan devlettir. en önemli eserlerinden birisi ergenekon destanı'dır. ayrıca türk adıyla kurulan ve parayı ilk kullanan türk devleti, ı. göktürk devleti'dir.
Batı Göktürk Kağanlığı – M.S.583-657
Doğu Göktürk Kağanlığı – M.S.583-630

Bilge Kağan Abidesi’nde bugünkü dille şöyle anlatılmaktadır:

“Türk Oğuz Beyleri, işitin!Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir. Milletin adı, sanı yok olmasın diye, Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ve iki
Haber №3
Türk töresine uyan devletin başı Kağan unvanlı hükümdardır. Kağanda Bilgelik, erdemlilik ve Alp’lık aranırdı. İl denilen ülkeyi ,bilgili, kahraman, özü sözü bir erdemli devlet başkanı yönetirdi. Kağan’ın görevleri arasında savaş gücüyle devleti kurma ve düze koyma, yeni alınan yerlere iskan, töre yani kanunları düzenlemek, halkın doyurup giydirmek vardı. Ülke geniş bölge teşkilatları gereğince Doğu ve Batı olmak üzere ikili devlet sistemine göre idare edilirdi. Kağanın eline Katun denirdi. Kağandan sonra gelen en yüksek rütbe yabguluktur. Göktürk, devlet idaresinin en soylu, tecrübeli Türk boylarının elinde kalmasına dikkat etmişlerdir. Önceleri sayısı bir olan Yabgu’ya, devlet genişledikçe ihtiyaç çoğalış, Batı Türkistan gibi bölgelere yenileri atanmıştır. Şehzadelere Tigin veya Tegin, Şad; eşlerine Konçuy adı verilirdi. Tiginler’i, genel valilik, başkomutanlık gibi önemli memuriyetlere göre yaparlardı. Boy hükümdarına Kan (Han) denmekteydi. Tarkan, Çur, Apa, Tudun büyük memuriyetlerd