Dragons Wars Online Oyunu

Cisim hakkında
 
 
 
 
İsim:

Şardolit

Görev Kaynakları
Seviye 0  5

 
 
Özellikler
 
Bu deste içinde bulunan büyülü nesneler belirli bir renge sahip değildir ve büyülü güçler tarafından birbirine bağlıdır. Şardolit'in hangi şartlara dağıtılacağı Feo Dünyasının hangi bölgesinde büyülü güçlerini kopartacağınıza bağlıdır. Bazı bölgelerde ak büyüler daha güçlüdür, bazı bölgelerde ise kara büyüler daha güçlüdür.
Kara şart elde etmek istiyorsanız Şardolitin büyülü bağlarını Hükümdarlar Mezarlığında ya da Fakirler Mezarlığında kopartmalısınız.
Ak şart elde etmek istiyorsanız Şardolitin büyülü bağlarını Budrimah Malikanesinde ya da Uirgold Malikanesinde kopartmalısınız.